Cyberprzemoc to takie zachowania jak:

Ø                       ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś  za pomocą Internetu, albo telefonu   komórkowego;

Ø                       podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach;

Ø                       włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora);

Ø                       publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają;

                    tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów

                   pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.

Cyberprzemoc może przytrafić się każdemu, również Tobie!
 Co możesz wtedy zrobić:

  1. Skontaktuj się z profesjonalistami - możesz potrzebować wsparcia i pomocy psychologicznej. Pomocy możesz szukać u  konsultantów  
    Helpline.org.pl (800 100 100).

  2.  Zabezpiecz dowody cyberprzemocy. Ważne byś zachował w takiej sytuacji wszystkie wiadomości, treści w postaci filmów, zdjęć, sms-ów, komentarzy i informacje na temat wydarzenia.

  3. Skontaktuj się ze szkołą – wspólnie z pedagogiem, wychowawczynią, czy dyrektorem szkoły możesz dużo łatwiej ustalić możliwości działania.

  4. Porozmawiaj z rodzicami, bądź zaufaną osobą dorosłą-wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy.

  CYBERPRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM!

W JAKIŚ SPOSÓB BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ
Z INTERNETU?

Jedną z cech charakterystycznych cyberprzemocy jest duża trudność w wyeliminowaniu tego zjawiska oraz w uniknięciu jego wystąpienia w życiu dziecka. Ponieważ Internet otacza nas niemal na każdym kroku, cyberprzemoc może mieć miejsce zarówno w domu, jak i w szkole lub w grupie rówieśniczej dosłownie 24 godziny na dobę.
Tak długo, jak dziecko ma dostęp do telefonu, komputera i Internetu istnieje ryzyko, że może doświadczyć cyberprzemocy.
Często nie zastanawiamy się nad tym, że w momencie naciśnięcia przycisku „wyślij” nie ma już odwrotu i możliwości cofnięci napisanych zdań.

W jaki sposób radzić sobie z cyberprzemocą i co mogą zrobić rodzice w celu zapobiegania temu zjawisku?

Ø     1.    Warto przede wszystkim rozmawiać z dzieckiem i wyjaśnić mu, czym jest to zjawisko, jakie są rodzaje i uwarunkowania cyberprzemocy
          oraz podkreślać, że o przemocy w każdej formie warto rozmawiać i zgłaszać takie przypadki dorosłym (nauczycielom, opiekunom, rodzicom).
  2.   Kolejnym krokiem jest rozmowa i podjęcie interwencji w szkole, grupie rówieśniczej lub innym środowisku, w którym doszło do cyberprzemocy.
 
   3.  Bardzo ważne jest to, aby kontrolować aktywność dziecka w Internecie blokując aktywność sprawcy cyberprzemocy, a także odpowiednio  ograniczyć    dostęp dziecka do technologii.
   4.  Warto abyśmy byli zorientowani w tym, co oznacza „follow” czy like”. Rozmawiając z dzieckiem na temat Internetu, mamy szansę nie tylko poznać to  środowisko, ale możemy również dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób dziecko korzysta z sieci.

 WIĘKSZOŚĆ INCYDENTÓW   MOŻNA  ZGŁOSIĆ  ORGANOM  ŚCIGANIA.

Sygnały świadczące o tym, że dziecko lub nastolatek doświadcza cyberprzemocy mogą być różne, jednak wśród nich może pojawić się np.:

POWRÓT