KIEROWNICY I DYREKTORZY MOKRZYSZOWSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W LATACH 1872-2010

1872-1927 -  Wargala Michał

1927-1934 -  Buczek Jan

1934-1951 - Łachowski Roman

1951 - 1956 - Cieplik Jerzy

1956 - 1961 - Hrycan Emil

1961 - 1975 - Kowalik Eugeniusz

1975-1984 - Wojnarowski Janusz

1984-1991 - Flis Maria, wicedyrektor - Cebula Maria

1991-2002 - Cebula Maria,  wicedyrektor do 1993 Jakuszewska Lucyna

2002 - 2017 - Jajko Teresa

2017 - do chwili obecnej - Ordon Krystyna

 

Powrót