L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

mgr Krystyna  Ordon - nauczyciel dyplomowany

dyrektor szkoły 

2.

mgr Agnieszka  Ewiak - Bałata

pedagog 

3.

mgr Marta Wyrzykowska
 

pracownik administracji

4.

Renata Barszcz
 

higienistka szkolna

NAUCZYCIELE

 

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr Małgorzata Armatys - nauczyciel         dyplomowany 

edukacja wczesnoszkolna

2.

mgr Grażyna Kozioł - nauczyciel dyplomowany 

edukacja wczesnoszkolna

3.

mgr Barbara Ordon - nauczyciel dyplomowany 

edukacja wczesnoszkolna

4.

mgr Mariusz Jedliński - nauczyciel dyplomowany 

wychowanie fizyczne

5.

mgr  Irena Kołodziej -  nauczyciel dyplomowany

zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, świetlica

6.

mgr Marek Jakubowski - nauczyciel  mianowany 

historia

7.

mgr Anna Galek - nauczyciel kontraktowy 

matematyka

8.

mgr  Marta Kuś  -  nauczyciel  dyplomowany

geografia

9.

ks. Adam Kopeć - nauczyciel  mianowany

religia

10.

mgr Krystyna Ordon - nauczyciel dyplomowany

przyroda, biologia

11.

mgr Leszek Mazur - nauczyciel  dyplomowany

informatyka,  zajęcia  komputerowe

12.

mgr Alicja Ryba - nauczyciel mianowany

język polski

13.

mgr Ilona Szczepaniuk - nauczyciel  mianowany

język angielski

14. mgr Agnieszka  Ewiak - Bałata - nauczyciel dyplomowany
język niemiecki
15. mgr Elżbieta  Głowacka  -  nauczyciel dyplomowany
chemia
16. mgr  Greta  Tomczyk - Jarosz - nauczyciel dyplomowany fizyka
17. mgr  Iwona Ramus - nauczyciel kontraktowy
WDŻ
18. mgr Agata Dąbek - nauczyciel mianowany
biblioteka szkolna
19. mgr Weronika Świdzińska - nauczyciel kontraktowy
doradztwo zawodowe
20. mgr  Marta Rębacz - nauczyciel mianowany
tyflopedagog

 

 

Powrót