REGULAMIN KONKURSU „THE POETRY CORNER COMPETITION - Family Edition”

CELE KONKURSU

 1. Prezentacja i rozwijanie umiejętności językowych oraz wyobraźni uczniów.

 2. Propagowanie nauki języka angielskiego poprzez słowo pisane.

 3. Umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem literackim.

WARUNKI UCZESTNICTWA


 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas IV- VI szkoły podstawowej.

 2. Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie napisać wiersz w języku angielskim. Tematyka wiersza musi dotyczyć rodziny (Family Edition).

 3. Nie ma ograniczeń w liczbie uczniów z danej szkoły.

 4. Podpisane prace należy przesyłać do Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu pocztą lub dostarczyć osobiście, zawsze z dopiskiem „do p. Dominiki Wilk”.

 5. Pod każdą pracą proszę napisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę.

 6. Pierwszy etap: Wiersze należy przesłać w terminie do 31.03.2014r.

 7. Drugi etap: Z nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 10 wierszy, których autorzy zostaną poinformowani o przejściu do drugiego etapu i zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się 7 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11.00. W czasie finału uczniowie zostaną poproszeni o wyrecytowanie swoich wierszy, a komisja konkursowa przyzna trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.

 8. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej SP 7.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu im. gen. L. Okulickiego

ul. Sienkiewicza 215

39-400 Tarnobrzeg

tel. ( 015) 823 35 29