WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest instytucją dającą absolwentom przygotowanie do życia poprzez:
- zapewnienie dobrych warunków do nauki oraz rozwoju uzdolnień i talentów,
- promowanie uniwersalnych wartości: uczciwość, odpowiedzialność, szacunek dla drugiego człowieka, miłość,
- zapewnienie bezpieczeństwa i promowanie zdrowego trybu życia.