KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

1. Zajęcia wyrównawcze dla klasy II mgr Grażyna Kozioł
2.

Zajęcia wyrównawcze dla klasy III

 mgr Barbara Ordon

3.

Kółko z j. angielskiego dla klas IV, VI

 mgr Ilona Szczepaniuk

4.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas IV-VII

 mgr Alicja Ryba

5.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII

mgr Anna Galek

6.

Szkolny Klub Sportowy  kl. IV

mgr Mariusz Jedliński

7. Zajęcia sportowe - projekt kl. VI-VII mgr Mariusz Jedliński
8.

Zajęcia logopedyczne

mgr Małgorzata Armatys

9.

Kółko informatyczne

mgr Leszek Mazur

10.

Kółko plastyczne

mgr Irena Kołodziej

11. Kółko historyczne mgr Marek Jakubowski

 

 

 

Powrót