DOKUMENTY   SZKOLNE

 

1. STATUT SZKOŁY

2. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

3. PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

4. PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY NA ROK 2017/2018

5. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

 

Powrót